Sunce


Površina Sunca je 12.000 puta veća od površine Zemlje dok je njegova zapremina 1.300.000 puta veća od zapremine planete na kojoj živimo. Usled fuzione reakcije (Vidi: Nuklearna Fuzija) koja se odvija u Suncu, dolazi do emisije energije čime Sunce svake sekunde gubi oko 4.000.000 tona svoje mase. Međutim, savremeni astrofizičari tvrde da će zvezda u centru našeg Sunčevog sistema biti stabilna još nekih 5 do 6 milijardi godina.

Poznato nam je na koje sve načine Sunce utiče na živi svet na Zemlji te da su za njega vezane mnoge pojave. Tako recimo, astronomi su izračunali da pomračenje Sunca može maksimalno da traje 7 minuta i 41 sekundu ali do sada taj rekord nije zabeležen. Zvanično naučno verifikovano najduže pomračenje trajalo je 7 minuta i 6 sekundi i zabeleženo je na Filipinima, 20. juna 1955. godine.

Takođe, naučnici tvrde da Sunce nije oduvek bilo svetlo kao što je danas. Pretpostavlja se da je pre nekih 4 milijarde godina bilo za nekih 30 procenata tamnije, nešto veće u obimu ali manje gustine. Tokom milijarde godina, ono se pod dejstvom sopstvene gravitacije skupljalo, postajalo vrelije i svetlije.

Podeli na Facebook!
Foto:SoHO/ESA/NASA