Kremansko proročanstvo


U jednoj od emisija serijala Agape, autora Aleksandra Gajšeka, gostovao je antropolog iz Niša, Bojan Jovanović. Antropolog Jovanović se bavi istraživanjem života poznatih srpskih proroka 19. veka, braće Tarabić. Poticali su iz sela Kremna, na planini Tari u Srbiji, čiji su preci zaokupljali pažnju javnosti tvrdnjama da su vidoviti, usmeno opisujući događaje koji će navodno zadesiti srpsku državu i narod u budućnosti (Vidi: Citanje Prorocanstva Knjiga Delfi Knjizare).

Prema rečima Jovanovića, ljudi su od najstarijih vremena imali potrebu da zavire u budućnost i otkriju šta će im se dogoditi. Koristili su različite metode i tehnike otkrivanja budućnosti. Povremeno su se javljali pojedinci koji su se isključivo oslanjali na intuiciju, unutrašnji glas koji se pogotovo javlja u momentima ugroženosti opstanka zajednice. Tada progovara arhetip spasioca koji upozorava većinu na glas koji dopire do njega i koji bi trebalo da saslušaju. Taj osećaj koji je većina vremenom zaboravila poseduju gotovo sve životinje. Intuicija se iskazuje kroz snove i vizije u vidu arhaičnog jezika simbola koji predstavljaju mogućnost da se budućnost sazna i neposredno oseti. Intuicija predstavlja pokušaj da se sagledaju simboli koji u određenom stanju dolaze do svesti primaoca i da se utvrde njihova značenja kako bi se odredilo mesto čoveka u sadašnjem i budućem trenutku.

Kada se govori o proricanju ili prorokovanju, antropolog Jovanović kaže, da se radi o tome da kroz određene ljude zapravo progovara viša sila, bog, božanstvo. Bog odabira određene pojedince preko kojih saopštava važne poruke određenoj zajednici. Zato se za takve pojedince, prenosioce božjih poruka, kaže da su oni proroci a da je proročanstvo tekst kroz koji se bog obraća ljudima.

Kada se radi o braći Tarabić, Jovanović smatra da su sa stanovišta religijske svesti, oni pre vezani za paganstvo i impersonalnu silu koja je više sudbinskog karaktera za razliku od božanskog starozavetnog ili novozavetnog, i da oni spadaju u fenomen narodnih proricatelja. Za mesto Kremna, u kome su rođena i živela braća Tarabići, vlada mišljenje da je posebno jer poseduje određena magnetna svojstva koja su čak navodno uticala i na jaka zamućenja fotografija načinjenih analognim fotoaparatima tog područja iz vazduha. Antropolog Jovanović kaže da je mesto Kremna bogato rudom titana koje ima određena geomagnetna svojstva a i sam naziv mesta Kremna dolazi od naziva za kremen kamen. To je uticalo da su pojedinci objašnjenje velikog broja proricatelja na tom području objašnjavali postojanjem duha prirode koji progovara i oblikuje ljude na tom području.

Počeci proricanja Tarabića vezani su za početak 19. veka i odnose se na proricanje događaja koji su vezani za dolazak i silazak sa vlasti Miloša Obrenovića u Srbiji. Predvideli su smrt Mihajla Obrenovića 1868. godine i propast dinastije Obrenović 1903. godine u Majskom prevratu. Taj period i događaji koji su usledili, uticali su na ustanovljenje Kremanskog proročanstva, jer su se njihova predviđanja i obistinila. Vremenom, među narodom se izgradio mit o prorocima iz mesta Kremna, o sposobnostima ljudi sa tog područja da tačno proriču buduće događaje.

Jedan od braće Tarabić, Miloš Tarabić (1809-1854) tačno je prorekao godinu u kojoj će umreti. Prema jednom zapisu, Miloš je još kao dečak čuvajući ovce zaspao i prenoćio na mestu na kome se okupljaju vile. Majci je sutradan ispričao da su mu vile pokazale knjigu koja nema listova ali u kojoj je video sve ono što će se u budućnosti desiti. Opisao je između ostalog i da će "doći vreme kada će crne zmije popiti svu vodu sa izvora te da narod neće imati vode". Današnji tumači opisuju ovo njegovo proročanstvo kao ostvareno jer se u većem delu Srbije grade male derivacione hidroelektrane koje čitava izvorišta vodotokova na planinama Zapadne i Istočne Srbije smeštaju u plastična creva i time onemogućavaju lokalno stanovništvo da ih koristi (Vidi: Eko Karavan Gvozdeni Put).

Podeli na Facebook!
Foto:Youtube printscreen / AgapeShow